Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Ανακοίνωση

Συσκευές χορήγησης ινσουλίνης χωρίς φάρμακο
Επιτρέπεται η δωρεάν διάθεση όλων των συσκευών χορήγησης ινσουλίνης χωρίς φάρμακο, στους επαγγελματίες υγείας για την εκπαίδευση των ασθενών τους.