Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Ταινία Γνησιότητας

Νέα Ταινία Γνησιότητας φαρμακευτικών προϊόντων – Περιγραφή – Διευκρινήσεις
Ο ΕΟΦ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τη παρακολούθηση της διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων, βελτίωσε περαιτέρω τις προδιαγραφές της ταινίας γνησιότητας φαρμάκων. Η διάθεση της νέας ταινίας γνησιότητας έχει ήδη ξεκινήσει.

Η νέα ταινία (Σχήμα 1) αποτελείται από δύο στρώματα χαρτιού που ενώνονται μεταξύ τους με ειδική συγκολλητική ουσία που επιτρέπει την αποκόλληση του πάνω στρώματος Α και την εύκολη επικόλληση του στις ιατρικές συνταγές και στα φύλλα των ασφαλιστικών βιβλιαρίων. Το κάτω στρώμα Β παραμένει κολλημένο στη συσκευασία του φαρμάκου.

Σχήμα 1

ΣΤΡΩΜΑ Α: Είναι το αποκολλούμενο στρώμα του χαρτιού
ΣΤΡΩΜΑ Β: Είναι το στρώμα του χαρτιού που παραμένει κολλημένο στο κουτί
 

Α. Ορατά σημεία της ταινίας (Σχήμα 2):

Στρώμα Α:
Το στρώμα Α φέρει δύο γραμμωτούς κώδικες (barcodes):
1. Το πρώτο barcode, στο πάνω μέρος του στρώματος, περιέχει τον μοναδικό σειριακό αριθμό ανά ταινία γνησιότητας που τυπώνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και αποτελεί την ταυτότητα κάθε συσκευασίας φαρμάκου.
2. Το δεύτερο barcode, στο κάτω μέρος του στρώματος, περιέχει τον μοναδικό κωδικό αριθμό ΕΟΦ του φαρμάκου που φέρει τη συγκεκριμένη ταινία και τυπώνεται με ευθύνη του Υπευθύνου Κυκλοφορίας του φαρμάκου.
Επιπλέον, ανάμεσα από τα δύο αυτά barcodes εκτυπώνονται, επίσης από τον Υπεύθυνο Κυκλοφορίας, τα στοιχεία του φαρμακευτικού προϊόντος, όπως αυτά προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Στρώμα Β:
Στα αριστερά και κάθετα του στρώματος Β, επαναλαμβάνεται ο μοναδικός σειριακός αριθμός ανά ταινία γνησιότητας που υπάρχει τυπωμένος από τον ΕΟΦ στο πάνω μέρος του στρώματος Α.

Κατά την εκτέλεση της συνταγής:
Ο φαρμακοποιός επικολλά στο φύλλο συνταγής το τμήμα Α της ταινίας (το τμήμα με τα 2 barcodes). Το τμήμα Β που αναγράφει κάθετα το μοναδικό σειριακό αριθμό παραμένει κολλημένο στη συσκευασία του φαρμάκου.
Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η ιχνηλασιμότητα και ταυτοποίηση κάθε συσκευασίας φαρμάκου μέχρι και τον τελικό αποδέκτη.

Σχήμα 2

Β. Αόρατα σημεία της ταινίας:
Κάθε ταινία γνησιότητας φέρει εκτυπωμένα με μη ορατά μελάνια δύο χρωμάτων το εθνόσημο και το λογότυπο του ΕΟΦ, ορατά στην υπεριώδη ακτινοβολία.


Ο Πρόεδρος ΔΣ/ ΕΟΦ

Βασίλης Κοντοζαμάνης