Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Απευθείας επικοινωνία προς Επαγγελματίες Υγείας: 5-αμινολεβουλινικό οξύ, 5-ALA

Σημαντικές πληροφορίες για το Gliolan (5-αμινολεβουλινικό οξύ, 5-ALA): Τι να κάνετε σε περίπτωση καθυστερημένης χειρουργικής επέμβασης και πληροφορίες σχετικά με τον φθορισμό σε γλοίωμα μη υψηλού βαθμού κακοήθειας.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.