Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Παρακαλούμε ενημερωθείτε με τις νεότερες εξελίξεις στον τρόπο καταχώρισης στην ευρωπαϊκή βάση ΕudraGMDP, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://www.eof.gr/web/guest/home?p_p_id=62_INSTANCE_Fq9O&p_p_lifecycle=0&p_p_

state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=5&p_p_col_count=11&_62_INSTANCE_Fq9O_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_Fq9O_

groupId=12225&_62_INSTANCE_Fq9O_articleId=6461045&_62_INSTANCE_Fq9O_version=1.0

Είναι απαραίτητο για να προχωρήσουμε στις δικές μας ενέργειες καταχώρησης και επικαιροποίησης της βάσης.
 
 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ