Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
Φθοριοκινολόνες: Απευθείας Eπικοινωνία προς τους Επαγγελματίες Υγείας


Οι συστηματικώς χορηγούμενες και οι εισπνεόμενες φθοριοκινολόνες ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο παλινδρόμησης/ανεπάρκειας των καρδιακών βαλβίδων

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.