Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
Νέα μέτρα για να αποφευχθούν λάθη στο χειρισμό με τα σκευάσματα λευπρορελίνης depot

 H Ομάδα Εργασίας για το συντονισμό Αμοιβαίας/Αποκεντρωμένης διαδικασίας (CMDh) υιοθέτησε τη σύσταση της επιτροπής ασφάλειας (PRAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) για να αποφευχθούν λάθη στο χειρισμό κατά τη διαδικασία παρασκευής και χορήγησης των σκευασμάτων λευπρορελίνης depot.

 
Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.
 
Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.ema.europa.eu/
Σύμφωνα με την παραπάνω θέση της CMDh οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας των προϊόντων που περιέχουν λευπρορελίνη, πρέπει να καταθέσουν μέχρι 31.08.2020 σχετικά αιτήματα τροποποίησης της Άδειας Κυκλοφορίας τους στον ΕΟΦ.