Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΕ)745 και 746_2017

Σε συνέχεια της από 9/8/2018 ανακοίνωσης  σχετικά με έγγραφα  που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους Κατασκευαστές  Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση των παρακάτω επιπλέον εγγράφων  που απευθύνονται σε:

-Κατασκευαστές  Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ελληνική μετάφραση - pdf) (Medical Devices Manufacturers, new factsheet and step-by-step guide are online)

-Κατασκευαστές  In Vitro Διαγνωστικών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ελληνική μετάφραση - pdf) (IVD Medical Devices Manufacturer, new factsheet and step-by-step guide are online)

- Υπουργεία ή Οργανισμούς Προμήθειας  Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, σε Μονάδες Υγείας & Επαγγελματίες Υγείας (Procurers, new factsheet is online)

- Ρυθμιστικές και Αρμόδιες Αρχές εκτός Ε.Ε./ΕΟΧ (Non-EU/EEA countries Authorities, new factsheet is online)

- Εξουσιοδοτημένους Αντιπροσώπους, Εισαγωγείς & Διανομείς (Authorised Representatives, Importers, Distributors, new factsheet is online)

Μπορείτε να δείτε  τα έγγραφα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices_en

Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων,
Τμήμα Αξιολόγησης Υγειονομικού Υλικού