Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Ανάκληση Συρμάτων Βηματοδότη με βελόνα

 Ο ΕΟΦ σας γνωρίζει ότι η εταιρεία Johnson & Johnson International/ETHICON εξέδωσε Επείγουσα Εθελοντική Ανάκληση πολλαπλών παρτίδων των Συρμάτων Βηματοδότη με βελόνα (Temporary Cardiac Pacing Wire).

 
Η ανάκληση πραγματοποιείται λόγω της πιθανής παρουσίας σιλικόνης στη μπλε επικάλυψη του προϊόντος από ανοξείδωτο ατσάλι.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παραθέτουμε το ακριβές κείμενο της ενημερωτικής επιστολής της εταιρείας Johnson & Johnson/ETHICON, όπου αναγράφονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Έλληνα διανομέα:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ J&J