Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Πρόσβαση στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ΕΟΦ, μπορείτε να μεταβείτε στην παρακάτω διασύνδεση για την αυτόματη απόδοση κωδικών (όνομα χρήστη/user name & συνθηματικό/password) http://www.eof.gr/web/guest/services.


Παρακαλούνται οι εταιρείες που υπέβαλλαν τις προηγούμενες ημέρες αιτήματα σε άλλες ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΕΟΦ, να υποβάλλουν εκ νέου το αίτημά τους μέσω της παραπάνω διασύνδεσης.

Επαναλαμβάνεται ότι στα πλαίσια βέλτιστης πρακτικής, η χρήση της εφαρμογής θα γίνεται σταδιακά από τους οικονομικούς φορείς και θα ξεκινήσει από τους παρακάτω:
- Κατασκευαστές με έδρα στην Ελλάδα που διαθέτουν στην ελληνική αγορά υπό την επωνυμία τους Ιατροτεχνολογικά προϊόντα Κατηγορίας Ι,  Συστήματα/Σύνολα, Επί Παραγγελία & In Vitro διαγνωστικά
&
 - Εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους με έδρα στην Ελλάδα, κατασκευαστών οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ε.Ε., για Ιατροτεχνολογικά προϊόντα Κατηγορίας Ι, Συστήματα/Σύνολα, Επί Παραγγελία & In Vitro διαγνωστικά.

Η καταχώριση των προϊόντων από τους παραπάνω φορείς, οι οποίοι έχουν βεβαιώσεις εγγραφής σε ισχύ, θα ξεκινήσει με τα ήδη εγγεγραμμένα στο Μητρώο του ΕΟΦ (Αίτηση Αρχείου) και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την καταχώριση νέων προϊόντων, ώστε να μην απαιτείται εκ νέου, το ήδη καταβληθέν παράβολο. Μέχρι την ολοκλήρωση και υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης Αρχείου, οι παραπάνω φορείς μπορούν, αν απαιτείται, να υποβάλλουν στον ΕΟΦ συμπληρωματικές αιτήσεις εγγραφής με την ισχύουσα διαδικασία (υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων στο πρωτόκολλο στον ΕΟΦ, Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός).

Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων
Τμήμα Αξιολόγησης Υγ. Υλικού