Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Ανακοίνωση σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις των Νέων Κανονισμών για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΕΕ) 745 & 746/2017

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα παρακάτω έγγραφα Συχνών Ερωτήσεων (FAQs ) που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στην ιστοσελίδα των Αρμοδίων Αρχών για τα Ιατροτεχνολογικά  Προϊόντα:  www.camd-europe.eu/  

Τα έγγραφα των Συχνών Ερωτήσεων (FAQs) αναπτύχθηκαν από την ομάδα εργασίας των Αρμοδίων Αρχών για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (CAMD - Transition Sub Group), σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις των νέων Κανονισμών Ιατροτεχνολογικών προϊόντων 745 & 746/2017, με σκοπό να παράσχουν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τη μετάβαση στους νέους κανονισμούς.

Η ομάδα εργασίας CAMD - Transition Sub Group έχει απαντήσει σε περίπου 20 βασικές ερωτήσεις. Αυτές οι Συχνές Ερωτήσεις θα αναλύονται και θα αναπτύσσονται περαιτέρω καθώς η ομάδα εργασίας θα συνεχίσει να συζητά τα σημαντικά ζητήματα και να συμβάλει στη ερμηνεία των μεταβατικών άρθρων.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα έγγραφα εδώ: www.camd-europe.eu/news/available-now-mdr-and-ivdr-transitional-faqs

Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων,

 

Τμήμα Αξιολόγησης Υγειονομικού Υλικού