Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
New Hospivac 400

 Ο ΕΟΦ σας γνωρίζει ότι η ιταλική εταιρεία CA-MI srl προβαίνει σε εθελοντική ανάκληση διαφόρων παρτίδων του προϊόντος  New Hospivac 400, που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010, λόγω  πιθανού προβλήματος ενός εσωτερικού εξαρτήματος (πυκνωτής). Το προϊόν είναι πιθανό να κυκλοφορεί και με την εμπορική ονομασία Hospi-Plus.

 
Για περισσότερες πληροφορίες, παραθέτουμε το ακριβές κείμενο της ενημερωτικής επιστολής της εταιρείας CA-MI όπου αναγράφονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας και οι υπό ανάκληση παρτίδες αναλυτικά: