Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Ανάκληση παρτίδων προϊόντων Ethicon

Ο ΕΟΦ σας γνωρίζει ότι η εταιρεία Ethicon Inc. της Johnson & Johnson προβαίνει στην εθελοντική ανάκληση πολλαπλών παρτίδων των Παροχετεύσεων σιλικόνης BLAKE®, σετ παροχέτευσης σιλικόνης BLAKE®, Καρδιοσυνδέσμων BLAKE®,  Δεξαμενών J-VAC™ και Ανταπτόρων παροχέτευσης J-VAC™ οι οποίες έχουν διανεμηθεί μεταξύ 10 Μαΐου 2010 και 28 Φεβρουαρίου 2011, γιατί είναι πιθανό να έχει επηρεαστεί η αποστείρωση της συσκευασίας των προϊόντων. 
 
 Για περισσότερες πληροφορίες, παραθέτουμε το ακριβές κείμενο της ενημερωτικής επιστολής της εταιρείας όπου παραθέτονται  οι ανακαλούμενες παρτίδες, καθώς και οδηγίες για την αναγνώριση των προϊόντων που ανακαλούνται.  Επείγουσα Εθελοντική Ανάκληση Προϊόντος