Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Ανάκληση παρτίδας θήκης αποστείρωσης Tyvek

 H  κατασκευάστρια εταιρεία Advanced Sterilization Products (ASP) της Johnson & Johnson προχώρησε σε επείγουσα εθελοντική ανάκληση της παρτίδας (LOT) 1190  του προϊόντος ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗΣ ΘΗΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ TYVEK® με Κωδικό 12548  γιατί, σύμφωνα με τον κατασκευαστή των θηκών TYVEK®, υπήρξε πρόβλημα στην εσωτερική διαδικασία παραγωγής με αποτέλεσμα κάποιες θήκες από τη συγκεκριμένη παρτίδα να μην διατηρούν καλά τη σφράγισή τους στην πλευρά της συγκόλλησης.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες, παραθέτουμε το ακριβές κείμενο της ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  της εταιρείας