Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Κόλλα δέρματος DERMABOND

 Ο ΕΟΦ σας γνωρίζει ότι η εταιρεία Ethicon της Johnson & Johnson προχώρησε σε επείγουσα εθελοντική ανάκληση πολλαπλών παρτίδων της κόλλας δέρματος DERMABOND® και της mini κόλλας δέρματος DERMABOND™ μετά από αναφορά κάποιων περιπτώσεων αποχρωματισμού του προϊόντος μέσα στο φιαλίδιο και πιθανό μεγαλύτερης διάρκειας χρόνου πήξης.   

Για περισσότερες πληροφορίες, παραθέτουμε το ακριβές κείμενο της ενημερωτικής επιστολής της εταιρείας όπου παραθέτονται  οι ανακαλούμενες παρτίδες, καθώς και οδηγίες για τον έλεγχο του προϊόντος.
 Ενημερωτική Επιστολή – Ειδοποίηση Ασφαλείας 
 
 
                                                                                                                     ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ