Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Ανάκληση παρτίδων αλκοολούχων επιθεμάτων

Ενημέρωση του ΕΟΦ σχετικά με την ανάκληση παρτίδων αλκοολούχων επιθεμάτων του παραγωγού οίκου TRIAD GROUP.
Ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι ο αμερικανικός παραγωγός οίκος TRIAD GROUP προέβη σε εθελοντική ανάκληση όλων των παρτίδων των εμποτισμένων με αλκοόλη βαμβακοφόρων στυλεών, μάκτρων και επιθεμάτων παραγωγής του (τολύπια και μαντηλάκια / alcohol swabsticks, alcohol swabs, alcohol prep pads), εξαιτίας πιθανής μικροβιακής μόλυνσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας αρχής των ΗΠΑ.
Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται για απολύμανση της περιοχής πριν την ένεση και έχουν διατεθεί και στην Ευρώπη ως προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας πολλών εταιριών, είτε μεμονωμένα είτε σε τυποποιημένες συσκευασίες (kit) ενέσιμων φαρμάκων.
Οι εισαγωγείς και διακινητές στην Ελλάδα των εμποτισμένων με αιθανόλη προϊόντων του παραγωγού οίκου TRIAD GROUP πρέπει να συμμορφωθούν άμεσα με τις οδηγίες των προμηθευτών  τους για απόσυρση των προϊόντων και να γνωστοποιήσουν τις σχετικές  ενέργειες στον ΕΟΦ.

Από τη Διοίκηση