Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Αντλία Έγχυσης COLLEAGUE

Ο ΕΟΦ σας γνωρίζει ότι η εταιρεία Baxter Healthcare Corporation εξέδωσε επείγουσα ενημέρωση για την  Αντλία Έγχυσης COLLEAGUE Μονό Κανάλι και Τριπλό Κανάλι, Μοντέλα:  Mono  κα CX, Κωδικοί Προϊόντος: 2Μ8151 και 2Μ8153.  

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αντικατάστασης των αντλιών COLLEAGUE που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα, λόγω διαφόρων προβλημάτων που παρατηρήθηκαν κατά τη λειτουργία τους με την τελευταία αναβάθμιση που ανέπτυξε η Baxter, και είναι η  αντλία COLLEAGUE P1.7.

Για περισσότερες πληροφορίες, παραθέτουμε το ακριβές κείμενο της ενημερωτικής επιστολής της εταιρείας Baxter Hellas, όπου αναγράφονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Έλληνα διανομέα. 

Ενημερωτική Επιστολή – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ