Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Απομιμήσεις αισθητήρα Nellcor Durasensor

Ο ΕΟΦ σας γνωρίζει ότι η εταιρεία COVIDIEN εξέδωσε επείγουσα ειδοποίηση ασφαλείας για τον Αισθητήρα Nellcor Durasensor®   (DS-100A) γιατί βρέθηκαν να κυκλοφορούν απομιμήσεις στην Ολλανδία και στη Γερμανία, οι οποίες δεν ικανοποιούν τις ποιοτικές προδιαγραφές της CΟVIDIEN.   Για περισσότερες πληροφορίες, παραθέτουμε το ακριβές κείμενο της ενημερωτικής επιστολής της εταιρείας όπου αναγράφονται και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Έλληνα διανομέα.  
Ενημερωτική Επιστολή – Ειδοποίηση Ασφαλείας