Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Πλαστά προϊόντα LIGACLIP

Ο ΕΟΦ σας γνωρίζει ότι πρόσφατα διαπιστώθηκε η διανομή πλαστών κασετίνων κλιπ απολίνωσης LIGACLIP EXTRA LIGATING CLIP CARTRIDGES, της εταιρείας Ethicon Endo-Surgery.
Για περισσότερες πληροφορίες, παραθέτουμε το ακριβές κείμενο της ενημερωτικής επιστολής της εταιρείας Johnson & Johnson Hellas, καθώς και το Παράρτημα Α με οδηγίες για την αναγνώριση πλαστού προϊόντος.