Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Ανακοίνωση σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2017/745 για τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Ι/Π)

Σε συνέχεια της από 28-03-2023 Ανακοίνωσης (link) σχετικά με τη δημοσίευση του ...

25/7/2023 9:38 πμ
Ανακοίνωση σχετικά με το Σύστημα Αποκλειστικής Ταυτοποίησης τεχνολογικού προϊόντος (UDI)

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας με ημερομηνία 27-05-2021, σας ενημερώνουμε για τις τρέχουσες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες που έχουν ...

7/4/2023 9:58 πμ
Aνακοίνωση σχετικά με την δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/607 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2017/745 και (ΕΕ) 2017/746.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2023/607 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2023 για την ...

28/3/2023 2:20 μμ
Επικαιροποιημένος Κατάλογος Αυτοδιαγνωστικών Τεστ (self-tests) Ανίχνευσης Κορωνοϊού 1/9/2022 1:08 μμ
Ενημέρωση των Κατασκευαστών Ι/Π σχετικά με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745

Ο ΕΟΦ σας ενημερώνει σχετικά με το Έγγραφο “MDCG Position Paper_Notice to manufacturers to ensure timely compliance with MDR requirements”, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ...

22/6/2022 10:21 πμ
Επικαιροποιημένος Κατάλογος Αυτοδιαγνωστικών Τεστ Ανίχνευσης Κορωνοϊού

Σε συνέχεια της από 31/5/2021 Ανακοίνωσης σχετικά με τα Τεστ Ανίχνευσης του
Κορωνοϊού, ο ΕΟΦ προς ενημέρωση του κοινού, δημοσιεύει τον ...

5/1/2022 9:51 πμ
Έγγραφο καθοδήγησης με πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις Εισαγωγέων και Διανομέων σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ΕΕ) 2017/745 & 746.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το έγγραφο «MDCG 2021-27 - Questions and Answers on Articles 13 & 14 of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746», στο oποίο παρέχονται ...

14/12/2021 9:48 πμ
Επικαιροποιημένος Κατάλογος Αυτοδιαγνωστικών Τεστ Ανίχνευσης Κορωνοϊού

Σε συνέχεια της από 31/5/2021 Ανακοίνωσης σχετικά με τα Τεστ Ανίχνευσης του Κορωνοϊού,
ο ΕΟΦ προς ενημέρωση του κοινού, δημοσιεύει τον ...

7/12/2021 10:03 πμ
Επικαιροποιημένος Κατάλογος Αυτοδιαγνωστικών Τεστ Ανίχνευσης Κορωνοϊού

Σε συνέχεια της από 31/5/2021  Ανακοίνωσης σχετικά με τα Τεστ Ανίχνευσης του Κορωνοϊού,
ο ΕΟΦ προς ενημέρωση του κοινού, δημοσιεύει τον ...

10/11/2021 11:22 πμ
Επικαιροποιημένος Κατάλογος Αυτοδιαγνωστικών Τεστ Ανίχνευσης Κορωνοϊού

Σε συνέχεια της από 31/5/2021  Ανακοίνωσης σχετικά με τα Τεστ Ανίχνευσης του Κορωνοϊού,
ο ΕΟΦ,  προς ενημέρωση του κοινού, δημοσιεύει τον ...

19/8/2021 1:52 μμ
Εμφάνιση 1 - 10 από 44 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 5