Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Επικαιροποιημένος Κατάλογος Αυτοδιαγνωστικών Τεστ Ανίχνευσης Κορωνοϊού

Σε συνέχεια της από 31/5/2021  Ανακοίνωσης σχετικά με τα Τεστ Ανίχνευσης του Κορωνοϊού,
ο ΕΟΦ προς ενημέρωση του κοινού, δημοσιεύει τον ...

10/11/2021 11:22 πμ
Επικαιροποιημένος Κατάλογος Αυτοδιαγνωστικών Τεστ Ανίχνευσης Κορωνοϊού

Σε συνέχεια της από 31/5/2021  Ανακοίνωσης σχετικά με τα Τεστ Ανίχνευσης του Κορωνοϊού,
ο ΕΟΦ,  προς ενημέρωση του κοινού, δημοσιεύει τον ...

19/8/2021 1:52 μμ
Ανακοίνωση σχετικά με Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ που περιλαμβάνουν ζώντες μικροοργανισμούς, βακτήρια, μύκητες ή ιούς.

Ο Ε.Ο.Φ. ενημερώνει τους κατασκευαστές, τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και τους διανομείς προϊόντων που ενσωματώνουν ή ...

9/8/2021 10:50 πμ
Επικαιροποιημένος Κατάλογος Αυτοδιαγνωστικών Τεστ Ανίχνευσης Κορωνοϊού

Σε συνέχεια της από 31/5/2021  Ανακοίνωσης σχετικά με τα Τεστ Ανίχνευσης του Κορωνοϊού ,
ο ΕΟΦ,  προς ενημέρωση του κοινού, δημοσιεύει τον ...

16/7/2021 1:00 μμ
Επικαιροποιημένος Κατάλογος Αυτοδιαγνωστικών Τεστ Ανίχνευσης Κορωνοϊού

Σε συνέχεια της από 31/5/2021  Ανακοίνωσης σχετικά με τα Τεστ Ανίχνευσης του ...

23/6/2021 10:41 πμ
Ανακοίνωση σχετικά με τα Επί Παραγγελία τεχνολογικά προϊόντα

Ως «επί παραγγελία τεχνολογικό προϊόν» νοείται κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν που κατασκευάζεται ειδικά σύμφωνα με ιατρική συνταγή ...

9/6/2021 2:54 μμ
Ανακοίνωση σχετικά με τον Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ)2017/745

Σε συνέχεια της από 17/3/2021 Ανακοίνωσης σχετικά με τον κανονισμό Ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ)2017/745,  αναρτάται Υπόδειγμα Δήλωσης Συμμόρφωσης ...

27/5/2021 8:34 πμ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι

Σας ενημερώνουμε σχετικά με το Ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απευθύνεται σε ...

19/5/2021 11:59 πμ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΕ)745/2017

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε

17/3/2021 12:45 μμ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε

17/3/2021 10:50 πμ
Εμφάνιση 1 - 10 από 36 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 4