Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Ανακοίνωση σχετικά με τα Επί Παραγγελία τεχνολογικά προϊόντα

Ως «επί παραγγελία τεχνολογικό προϊόν» νοείται κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν που κατασκευάζεται ειδικά σύμφωνα με ιατρική συνταγή ...

9/6/2021 2:54 μμ
Ανακοίνωση σχετικά με τον Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ)2017/745

Σε συνέχεια της από 17/3/2021 Ανακοίνωσης σχετικά με τον κανονισμό Ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ)2017/745,  αναρτάται Υπόδειγμα Δήλωσης Συμμόρφωσης ...

27/5/2021 8:34 πμ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι

Σας ενημερώνουμε σχετικά με το Ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απευθύνεται σε ...

19/5/2021 11:59 πμ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΕ)745/2017

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε

17/3/2021 12:45 μμ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε

17/3/2021 10:50 πμ
Ανακοίνωση προς τους κατασκευαστές Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων κατηγορίας Ι

Σας ενημερώνουμε σχετικά με έγγραφο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απευθύνεται σε ...

30/7/2020 11:21 πμ
Οδηγίες για την πληρωμή του Τέλους Ετοιμότητας Ιατροτεχνολογικών Προιόντων

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε

22/10/2019 9:42 πμ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΕ)745 και 746_2017

ΝΕΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα παρακάτω έγγραφα που δημοσιεύθηκαν ...

26/6/2019 11:49 πμ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΕ)745 και 746_2017

Σε συνέχεια της από 9/8/2018 ανακοίνωσης  σχετικά με έγγραφα  που ...

10/1/2019 2:11 μμ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Τα απαιτούμενα έγγραφα για την κοινοποίηση των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων από Διανομείς μέσω του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Ι/Π ...

2/11/2018 1:24 μμ
Εμφάνιση 1 - 10 από 31 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 4