Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΕ)745 και 746_2017

ΝΕΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα παρακάτω έγγραφα που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

1. Ενημέρωση που αφορά επαγγελματίες  του τομέα της υγείας και τις  μονάδες υγείας  - Factsheet for healthcare professionals and health institutions (ελληνική μετάφραση - pdf)

Μπορείτε να βρείτε  το έγγραφο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

2. Ενημέρωση για υποβολή ενδιαφέροντος  συμμετοχής σε ομάδες εμπειρογνωμόνων (pdf).

Μπορείτε να βρείτε  το έγγραφο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων,
Τμήμα Αξιολόγησης Υγειονομικού Υλικού