Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ανακοινώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Ανακοίνωση προς τους κατασκευαστές Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων κατηγορίας Ι

Σας ενημερώνουμε σχετικά με έγγραφο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απευθύνεται σε ...

30/7/2020 11:21 πμ
Οδηγίες για την πληρωμή του Τέλους Ετοιμότητας Ιατροτεχνολογικών Προιόντων

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε

22/10/2019 9:42 πμ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΕ)745 και 746_2017

ΝΕΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα παρακάτω έγγραφα που δημοσιεύθηκαν ...

26/6/2019 11:49 πμ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΕ)745 και 746_2017

Σε συνέχεια της από 9/8/2018 ανακοίνωσης  σχετικά με έγγραφα  που ...

10/1/2019 2:11 μμ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Τα απαιτούμενα έγγραφα για την κοινοποίηση των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων από Διανομείς μέσω του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Ι/Π ...

2/11/2018 1:24 μμ
Νομιμοποιητικά Έγγραφα για την καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιήθηκε ο Πίνακας Νομιμοποιητικών ...

19/10/2018 10:59 πμ
Ανακοίνωση σχετικά με τους Νέους Κανονισμούς για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΕΕ) 745 και 746/2017

Για να δείτε την σχετική ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε

9/8/2018 12:17 μμ
Πρόσβαση στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο Εθνικό Ηλεκτρονικό ...

12/3/2018 4:06 μμ
Ανακοίνωση σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις των Νέων Κανονισμών για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΕΕ) 745 & 746/2017

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα παρακάτω έγγραφα Συχνών Ερωτήσεων (FAQs ) που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στην ιστοσελίδα των Αρμοδίων Αρχών για τα ...

6/2/2018 3:05 μμ
Ανακοίνωση σχετικά με το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων e-MDR

 Ο Ε.Ο.Φ. σας ενημερώνει:

 
18/12/2017 1:43 μμ
Εμφάνιση 1 - 10 από 26 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 3