Ανακοινώσεις καλλυντικών για επαγγελματίες Ανακοινώσεις καλλυντικών για επαγγελματίες
Σύστημα Καλλυντικών

Κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 1223/2009 σας υπενθυμίζουμε ότι από 11–7–2013 το Ηλεκτρονικό Σύστημα του ΕΟΦ των Καλλυντικών προϊόντων παύει να λειτουργεί για την καταχώριση Γνωστοποιήσεων, Νομικών και Φυσικών Προσώπων, για την νόμιμη κυκλοφορία τους.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΛΜΠΕΣ