Ανακοινώσεις καλλυντικών για επαγγελματίες Ανακοινώσεις καλλυντικών για επαγγελματίες
Ενημερωτικός Οδηγός

Ασφαλή καλλυντικά για μικρά παιδιά (έως 3 ετών): Οδηγός για τους παραγωγούς και τους αξιολογητές ασφάλειας.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Καλλυντικά Προϊόντα (P-SC-COS), έχει καταρτίσει έναν Οδηγό, δηλ. ένα σύνολο κριτηρίων ασφάλειας για τα σκευάσματα των καλλυντικών που προορίζονται για παιδιά έως 3 ετών, προκειμένου να υπάρξει καθοδήγηση και υποστήριξη στους παραγωγούς και στους αξιολογητές ασφάλειας. Τα κριτήρια αυτά  χρειάζεται να ληφθούν υπόψη πριν την τοποθέτηση των προϊόντων της συγκεκριμένης κατηγορίας στην αγορά.
Το κείμενο του Οδηγού (Safe Cosmetics for Young Children : A Guide for Manufacturers and Safety Assessors) μπορεί κανείς να το προμηθευτεί από την EDQM με μικρό αντίτιμο στην διεύθυνση :
http://edqm.eu/store
Ο Οδηγός αυτός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση  ασφάλειας  και σε κάθε περίπτωση, οι προβλέψεις του  δεν πρέπει να θίγουν άλλες τρέχουσες απαιτήσεις και οδηγίες ή πρακτικές καλής παρασκευής που αφορούν όλα τα καλλυντικά προϊόντα.
Οι καταναλωτές πρέπει να ενθαρρύνονται στο να προσέχουν ιδιαίτερα τα συστατικά των καλλυντικών και να επιλέγουν προσεκτικά προϊόντα φροντίδας για τη συγκεκριμένη  προτιθέμενη χρήση.
Το κείμενο του Οδηγού μπορεί να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα των καλλυντικών, πάντοτε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Υγείας (EDQM), μιας Διεύθυνσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Ο Οδηγός αυτός  αποτελεί Παράρτημα στη σχετική Απόφαση που ψηφίστηκε ήδη από την Επιτροπή των Υπουργών  στο Συμβούλιο της Ευρώπης στις 14 Μαρτίου 2012.
Το κείμενο της Απόφασης υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://chp.edqm.eu/Cosmetics.