Ανακοινώσεις καλλυντικών για επαγγελματίες Ανακοινώσεις καλλυντικών για επαγγελματίες
Κανονισμός Ν 1223/2009

Σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ αρθ. ΔΥΓ 3α ΓΠ /132979/7-3-2005 ΦΕΚ 352/Β/18-3-2005 και την μετάβαση στα νέα δεδομένα του αρ. 1223/2009 Κανονισμού για τα Καλλυντικά προϊόντα, ο οποίος τίθεται σε πλήρη εφαρμογή την 11/7/2013.
Παρακαλούμε άμεσα για την δική σας συμμόρφωση.


Α’ Αντιπρόεδρος
Μ. ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ