Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
filter-by-user: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ
Thread Έναρξη από Αποστολές Προβολές Τελευταία αποστολή  
Προμήθεια τεσσάρων οργάνων για τη Διεύθυνση Εργαστηρίων ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ 2 86665 Ημερομηνία: 21/10/2014 2:02 μμ RSS RSS
Διαβούλευση ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ 2 99660 Ημερομηνία: 15/5/2015 8:02 πμ RSS RSS
(Αναδιαμορφωμένες ΤΠ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ 4 102320 Ημερομηνία: 21/5/2015 10:04 πμ RSS RSS
Τεχνικές προδιαγραφές επισκευών εργαστηριακού εξοπλισμού - Διαβούλευση ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ 2 108708 Ημερομηνία: 29/6/2015 1:17 μμ
Με: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ
RSS RSS
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ 2 95455 Ημερομηνία: 16/7/2015 2:25 μμ
Με: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ
RSS RSS
Τεχνικές Προδιαγραφές εξοπλισμού εργαστηρίων ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ 1 52525 Ημερομηνία: 13/4/2016 1:38 μμ
Με: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ
RSS RSS
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ 2 55006 Ημερομηνία: 25/10/2016 2:16 μμ RSS RSS
Τεχνικες προδιαγραφές συστήματος ταχείας υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ 6 75978 Ημερομηνία: 13/9/2017 11:02 πμ RSS RSS
Βρέθηκαν 8 αποτελέσματα.

Εγγραφή σε πρόσφατες αποστολές. Εγγραφή σε πρόσφατες αποστολές.