Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
RE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER
toggle
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των διαβουλεύσεων.
Συνημμένα: Specifications_LASER_printer.pdf (146,3k)
RE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER
25/10/2016 2:16 μμ ως μία αποστολή σε ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ.
-