Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
RE: Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
toggle
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων.
Συνημμένα: Προδιαγραφές_PC.pdf (114,4k)
RE: Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
27/9/2016 3:33 μμ ως μία αποστολή σε ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ.
1) Πλαίσιο (chassis): «Μέγιστες διαστάσεις πλαισίου 30εκ. x 10εκ. x 32εκ.»

Προτείνεται να αλλάξει η απαίτηση σε 34εκ. x 10εκ. x 36εκ., ώστε να μπορούν να υποβληθούν προσφορές από όλους τους επώνυμους κατασκευαστές Η/Υ.

Η αρχική απαίτηση φαίνεται να περιορίζει τις επιλογές σε μοντέλο συγκεκριμένου κατασκευαστή.

2) Τροφοδοτικό κατάλληλης ισχύος <= 200 Watt

Προτείνεται να αλλάξει η απαίτηση σε:
“<= 210 Watt”
ή
«ικανό να υποστηρίξει πλήρως τον Η/Υ στη μέγιστη δυνατή σύνθεσή του» (χωρίς συγκεκριμένη αναφορά σε Watt)

ώστε να μπορούν να υποβληθούν προσφορές από όλους τους επώνυμους κατασκευαστές Η/Υ.

Η αρχική απαίτηση φαίνεται να περιορίζει τις επιλογές σε μοντέλο συγκεκριμένου κατασκευαστή.

3) Τροφοδοτικό: Efficiency >= 92%

Προτείνεται να αλλάξει η απαίτηση σε >= 85%
ώστε να μπορούν να υποβληθούν προσφορές από όλους τους επώνυμους κατασκευαστές Η/Υ.

Η αρχική απαίτηση φαίνεται να περιορίζει τις επιλογές σε μοντέλο συγκεκριμένου κατασκευαστή.

4) Κάρτα γραφικών: Έξοδοι σήματος: HDMI & 2x DisplayPort

Προτείνεται να αλλάξει η απαίτηση σε: “2x Displayport και HDMI ή VGA”
ώστε να μπορούν να υποβληθούν προσφορές από όλους τους επώνυμους κατασκευαστές Η/Υ.

Η αρχική απαίτηση φαίνεται να περιορίζει τις επιλογές σε μοντέλο συγκεκριμένου κατασκευαστή.

5) Οθόνη: Λόγος αντίθεσης >= 4.000.000:1

Προτείνεται να αλλάξει η απαίτηση σε: >= 3.000.000:1
ώστε να μπορούν να υποβληθούν προσφορές από όλους τους επώνυμους κατασκευαστές Η/Υ.

Η αρχική απαίτηση φαίνεται να περιορίζει τις επιλογές σε μοντέλο συγκεκριμένου κατασκευαστή.

6) Οθόνη: Χρόνος απόκρισης <= 6msec

Προτείνεται να αλλάξει η απαίτηση σε: <= 7 msec
ώστε να μπορούν να υποβληθούν προσφορές από όλους τους επώνυμους κατασκευαστές Η/Υ.

Η αρχική απαίτηση φαίνεται να περιορίζει τις επιλογές σε μοντέλο συγκεκριμένου κατασκευαστή.

7) Οθόνη: Εγγύηση τύπου zero-pixel από τον κατασκευαστή

Προτείνεται να διαγραφεί η αναφορά «τύπου zero-pixel»
ώστε να μπορούν να υποβληθούν προσφορές από όλους τους επώνυμους κατασκευαστές Η/Υ.

Η αρχική απαίτηση φαίνεται να περιορίζει τις επιλογές σε μοντέλο συγκεκριμένου κατασκευαστή.

Σημειώνουμε ότι όλα τα προηγούμενα έτη, στους διαγωνισμούς προμήθειας Η/Υ & οθονών της υπηρεσίας σας, ουδέποτε υπήρχε απαίτηση για εγγύηση «τύπου zero-pixel». Η εγγύηση των οθονών δεν ζητούνταν χωριστά από τη γενικότερη εγγύηση των μηχανημάτων, η οποία ήταν «3 έτη κατασκευαστή».
RE: Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
29/9/2016 1:34 μμ ως μία αποστολή σε ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ.
Αξιότιμοι κύριοι,

Η εταιρία μας προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό σας για την προμήθεια Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προτείνει να πραγματοποιηθούν οι κάτωθι αλλαγές στους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες δεν μειώνουν σε καμία περίπτωση την ισχύ και αξιοπιστία των προσφερόμενων συστημάτων.

2. ΠΛΑΙΣΙΟ (CHASSIS)
Μέγιστες διαστάσεις πλαισίου (Y x Π x Β) αλλαγή σε 34εκ. x 10εκ. x 38εκ.

3. ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ
Υποστήριξη RAID 0, 1 αλλαγή σε Υποστήριξη RAID 1

7. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
RAID 0 & 1 support αλλαγή σε RAID 1 support

Το σύστημα επιπλέον των παραπάνω, να υποστηρίζει την δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης M.2 Solid State Drive. αλλαγή σε Το σύστημα επιπλέον των παραπάνω, να υποστηρίζει την δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης M.2 ή 2,5" Solid State Drive

9. ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
Έξοδοι σήματος: HDMI & 2Χ Display Port αλλαγή σε VGA & 2 x Display Port

16. ΟΘΟΝΗ
Χρόνος απόκρισης ≤ 6msec αλλαγή σε ≤ 7msec
2x USB 3.0 , 2x USB 2.0 downstream ports και 1x USB 3.0 upstream port αλλαγή σε ≥ 3 x USB 2.0 ports

Ευελπιστούμε οι ανωτέρω τροποποιήσεις να γίνουν αποδεκτές από τον Οργανισμό σας.
RE: Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
30/9/2016 9:26 πμ ως μία αποστολή σε ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ.
Η Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών ολοκληρώθηκε. (30.09.2016 - 09:26)

Σχόλια/παρατηρήσεις εξωτερικών χρηστών/επισκεπτών, μεταγενέστερων της παρούσης ανακοίνωσης, δεν θα ληφθούν υπόψη.