Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟ & ΜΙΚΡΟ)
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων.
Συνημμένα: PRODIAGRAFES_PROMITHIAS_FAX_MEGALO.pdf (327,5k), PRODIAGRAFES_PROMITHIAS_FAX_MIKRO.pdf (307,0k)