Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
Διαβούλευση
Διαβούλευση
25/5/2015 1:16 μμ
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από τ
ην ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων.
Συνημμένα: 1_?????????.doc (37,5k), 2_???????? ?????????.doc (37,0k), 3_?????????_??????_????????.doc (38,5k), 4_?????????.doc (43,0k), 5_????????????????_???????_?????????.doc (44,0k)
RE: Διαβουλευση
15/5/2015 8:02 πμ ως μία αποστολή σε ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ.
!