Η υπηρεσία που επιλέξατε είναι διαθέσιμη μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Για να αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβασης παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο: Δημιουργία λογαριασμού (εφόσον δεν έχετε ήδη)

Βήμα 2ο: Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή με τα στοιχεία πρόσβασης που θα λάβετε μέσω ηλ. ταχυδρομείου 

Ηλεκτρονική κίτρινη κάρτα Ηλεκτρονική κίτρινη κάρτα