Ανακλήσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Ανακλήσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
ΑΠ 76712

Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής  Horny Goat Weed 250mg with maca.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ