Ανακλήσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Ανακλήσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
ΑΠ 115306/17

Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής Horny Goat Weed Extract
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ