Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 55571

Ανάκληση  των  ιατροτεχνολογικών προϊόντων  του παρακάτω πίνακα,  κατηγορίας MDD Class IIa, Heat exchanger and infusion set, εναλλάκτες θερμότητας, αναλώσιμοι  συσκευών θέρμανσης υγρού TEIDE 150.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ