Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 61694

Ανάκληση παρτίδων του ιατροτεχνολογικού προϊόντος κατηγορίας MDD Class IIb, ACDA Αντιπηκτικό Διάλυμα.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ