Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 61500

Ανάκληση της παρτίδας R8A069 του ιατροτεχνολογικού προϊόντος “VINYL Εξεταστικά γάντια μίας χρήσης”.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ