Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 24050

Ανάκληση της παρτίδας 180260 του προϊόντος Ιατροτεχνολογικού προϊόντος Ρυθμιστής ροής με βαρύτητα αποστειρωμένος.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ