Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 61736

Ανάκληση παρτίδων του αντιδραστηρίου Urea Nitrogen (για χρήση στα συστήματα Χημείας ADVIA 1800, 2400 & XPT)
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ