Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 50305

Ανάκληση συγκεκριμένων κωδικών και παρτίδων του ιατροτεχνολογικού προϊόντος κατηγορίας Ι "SAM XT Extremity Tourniquet"
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ