Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 117163/2017 & 28/2018

Ανάκληση παρτίδων του ιατροτεχνολογικού προϊόντος κατηγορίας ΙΙa "Σύστημα Clip Gun Scalp Clip"
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ