Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 84616

 Ανάκληση παρτίδας 20/07/2012 των ουροσυλλεκτών LATEX 2000ml με βαλβίδα μη παλινδρόμησης
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ