Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 27515

 Ανάκληση παρτίδας 121229 της αποστειρωμένης σύριγγας μιας χρήσης 20ml της εταιρείας BBD ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ