Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 88031

Ανάκληση της παρτίδας 20100207 του προϊόντος Σύριγγες αποστειρωμένες 10 ml with needle 0,80 x 40 mm.

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.