Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 78080

Ανάκληση  μοντέλων  του ιατροτεχνολογικού προϊόντος: Σετ ινσουλίνης “Μedtronic MiniMed Infusion Sets”
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ