Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 71591

Ανάκληση των παρτίδων 2420240403 και 2120303403 του in vitro διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος VITEK® 2 Gram-Positive (GP) Identification (ID) Test Kit (κωδικός 21342)
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ