Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
ΑΠ 82412 & 83042

Ανάκληση  των συνολικών παρτίδων  του ιατροτεχνολογικού προϊόντος  “GastriSailTM” - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Για να δείτε την απόφαση πατήστε

22/11/2017 2:06 μμ
ΑΠ 82414 & 81658

Ανάκληση  της παρτίδας N6L0351X του ιατροτεχνολογικού προϊόντος  “Εndo GIATM Black Radial with Tri-StapleTM Technology” - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Για να δείτε την απόφαση πατήστε

22/11/2017 11:15 πμ
ΑΠ 99803, 100489

Άρση της υπ’ αρ. 94127/18-10-2017 Απόφασης απαγόρευσης διάθεσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος "SINUS RINSE 120 PREMIXED SACHETS"
Για να δείτε την απόφαση πατήστε

14/11/2017 1:44 μμ
ΑΠ 102437

Ανάκληση παρτίδων του Ιατροτεχνολογικού προϊόντος CADD Medication  Cassette Reservoir
Για να δείτε την απόφαση πατήστε

13/11/2017 2:05 μμ
ΑΠ 81657

Ανάκληση  των παρτίδων 53189 & 53339 του διαγνωστικού προϊόντος  “ZENIT RA Scl-70”
Για να δείτε την απόφαση πατήστε

20/10/2017 10:30 πμ
ΑΠ 81712

Ανάκληση παρτίδας P4480 του ιατροτεχνολογικού προϊόντος "Soluprick Rye Flour, 2 ml solution, allergenic extract, prick-test 1:20 w/v"
Για να δείτε την απόφαση πατήστε

19/10/2017 2:14 μμ
ΑΠ 94127

Απαγόρευση διάθεσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος "SINUS RINSE 120 PREMIXED SACHETS"
Για να δείτε την απόφαση πατήστε

18/10/2017 10:29 πμ
ΑΠ 82414 & 81658

Ανάκληση  της παρτίδας N6L0351X του ιατροτεχνολογικού προϊόντος  “Εndo GIATM Black Radial with Tri-StapleTM Technology”
Για να δείτε την απόφαση πατήστε

10/10/2017 9:21 πμ
ΑΠ 82412 & 83042

Ανάκληση των συνολικών παρτίδων του ιατροτεχνολογικού προϊόντος “GastriSailTM
Για να δείτε την απόφαση πατήστε

10/10/2017 9:15 πμ
ΑΠ 74247

Ανάκληση παρτίδων του ιατροτεχνολογικού προϊόντος DIAQUICK H.pylori Cassette
Για να δείτε την απόφαση πατήστε

9/10/2017 2:19 μμ
Εμφάνιση 1 - 10 από 326 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 33