Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων
ΑΠ 40453

Ανάκληση   της παρτίδας 031  του καλλυντικού  προϊόντος “Saffron, Eye and face make up remover”
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ