Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων
ΑΠ 65006

Απαγόρευση διάθεσης-διακίνησης καλλυντικών προϊόντων (RAPEX 29/2015 έως 11/2016)
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ
Για να δείτε τα προϊόντα, πατήστε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ