Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων
ΑΠ 15152

 Απαγόρευση διάθεσης-διακίνησης καλλυντικών προϊόντων-RAPEX 41-45
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ
Για να δείτε τα προϊόντα, πατήστε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ